E-poe kasutusleping

Öko Trade OÜ, registrikoodiga 12685210, aadress Madara 33, 10613 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab e-poes www.ökokaubamaja.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades oma isikuandmed (edaspidi Klient), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutuslepingu).

1. E-pood

1.1. E-pood www.ökokaubamaja.ee (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Kliendile.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Klienti.

3. Tooted

3.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla. Juhul, kui toode laos puudub ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3.3. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

4.2. Toodetele lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi poolt valitud tarneviisile.

4.3. Kui Teenuse osutaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Ostu sooritamine

5.1. Klient valib E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul "Lisa korvi". Ostukorv luuakse hetkest, kui on klikitud nupule "Lisa korvi", seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist, muuta korvi sisu või alustada tellimist.

5.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb kõigepealt klikkida ostukorvis olevale nupule "Maksa", mis suunab edasi järgmisele, Tellimuse lehele.

5.3. Tellimuse lehel tuleb täita ära kontaktandmed, valida sobiv tarneviis ning vajutada nuppu "Maksa". Tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni õigsusest ja täpsusest sõltub soovitud toote kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5.4. "Maksa" nupp kinnitab tellimuse andmed ning suunab järgmisele lehele, kus on võimalik valida Makseviis. Kliendil on võimalik maksta järgnevate pankade kaudu: Swedbank, SEB pank, LHV pank, Nordea pank, Danske pank ja Krediidipank. Lisaks on võimalik kasutada VISA ja MasterCardi krediitkaarte ja Paypali süsteemi.

5.5. Peale klikkimist lingile "Maksa" suunatakse klient kas otse panka (Swedbank, SEB) või Maksekeskusesse (LHV pank, Nordea pank, Danske pank, Krediidipank, VISA, MasterCard). Otse pangalingi kaudu tasudes (Swedbank, SEB) tuleb jälgida vastava panga juhiseid. Tuleb kontrollida üle makseinfo ja seejärel kinnitada pangas makse. Pärast maksekorralduse kinnitamist tuleb vajutada nuppu "Tagasi kaupmehe juurde". Maksekeskuses tuleb märkida linnuke kasti "Olen tutvunud ja nõustun tingimustega" ja valida makse sooritamiseks sobiv pank, klikates vastava panga logole. Seejärel suunatakse otse panka, kus tuleb jälgida vastava panga juhiseid. Tuleb kontrollida üle makseinfo ja seejärel kinnitada pangas makse. Pärast maksekorralduse kinnitamist tuleb vajutada nuppu "Tagasi kaupmehe juurde".

5.6. Ostukinnitus saadetakse Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.

6. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

6.1. Tellimus toimetatakse kohale Eestis 1- 2 tööpäevaga, Helsingisse ülejärgmiseks tööpäevaks ja mujale Soome 3-5 tööpäevaga Itella SmartPosti vahendusel.

6.2. Toote tarnehinnad on välja toodud ostu sooritamise juures ja Klient valib endale sobiva tarneviisi ise.

6.3. Toote tarnimiseks kasutab Teenuse osutaja Itella SmartPOSTi pakiautomaadi teenust.

6.4. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel.

7. Lepingust taganemine

7.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama e-posti aadressile support@okokaubamaja.ee. Kirjas tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

7.2. Kui taganemiseavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu punktile nr. 8 “Tagastusõigus ja kauba tagastamine”.

7.3. Teenuse osutaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

7.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

8. Tagastusõigus ja kauba tagastamine

8.1. Kui kauba kättesaamisel selgub, et kaup ei vasta Kliendi ootustele või kaup ei sobi, siis on Kliendil õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema kasutamata.

8.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-posti aadressile info@oko-trade.com.

8.3. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

8.4. Tagastamisel kantakse kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote tagastamisest.

8.5. Raha kantakse tagasi samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

8.6. Klient kannab kauba tagastamisele kulud kuni 10 euro ulatuses vastavalt VÕS § 194 lg 4.

8.7. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimustele punktides 8.1. - 8.3. toodud tingimustele, siis raha Kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb E-poe omaniku juurde hoiule.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Teenuse osutaja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Teenuse osutaja ei vastuta kauba rikkumise eest kliendi süül, kauba mittesihtotstarbelise kasutamise tulemusel tekkinud kahjude eest ja kauba jooksva kulumise eest tavakasutamise korral.

9.3. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise juhul, kui kahju või toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.4. Teenuse osutaja vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest Kliendile või transpordi ettevõttele.

10. Kasutamistingimused

10.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2. Ostu sooritamisel nõustub Klient, et on tutvunud Kasutajalepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

11. Pretensioonide käsitlemise kord

11.1. Puudusega kauba korral on Kliendil õigus esitada Teenuse osutajale kaebus 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast.

11.2. Pretensiooni  esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

11.3. Ekspertiisi teostab Teenuse osutaja või toote valmistanud ettevõte esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

11.4. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Teenuse osutaja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

12. Muud tingimused

12.1. Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalselt infot. Teenuse osutaja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

12.2. Kliendi ja Teenuse osutaja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Vaidluste ning käesolevas Kasutuslepingus mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.